IMG_7184.jpg

Historia Polskiej Szkoły przy PMK

Szkoła dzisiaj

 Szkoła Polska w Marly powstała ponad 20 lat temu pod nazwą Szkoła Języka Ojczystego. Obecnie uczęszcza do niej kilkanaścioro dzieci, które uczą się w trzech grupach wiekowych. Przedszkolaki uczą się głownie przez zabawę - rysowanie, kolorowanie, śpiewanie, tańczenie. Dzieci nieco starsze uczą się czytania i pisania, a najstarsza grupa zgłębia tajniki polskiej gramatyki i ortografii, poznają polską historię i geografię. Wszystkie trzy grupy uczęszczają na lekcje religii, prowadzone przez księdza Łukasza pracującego dla Polskiej Misji Katolickiej w Marly.

Szkoła w Marly nie miała by szansy przetrwać bez zaangażowania rodziców uczęszczających do niej dzieci, których z roku na rok jest coraz więcej, oraz bez wsparcia nauczycieli i księży pracujących dla Polskiej Misji Katolickiej w Marly.

Po dziesięciu latach istnienia do Szkoły Polskiej w Lozannie uczęszcza trzydziescioro uczniów, pracujących w pięciu grupach: 3 grupy w środy i 2 w soboty. Najliczniejsza obecnie jest grupa przedszkolaków, grupa przyszłości. Pierwszaki uczą się czytać i pisać, dzieci kilka lat starsze doskonalą te umiejętności, a najbardziej zaawansowane zgłębiają tajniki gramatyki języka polskiego i polskiej literatury.

Szkoła Polska działa dzięki wsparciu Polskiej Misji Katolickiej w Marly i księży tam pracujących. Dzięki zaangażowaniu i dobrej woli nauczycieli, rodziców i dzieci mieszkających w Lozannie i okolicach. Celem jej istnienia jest nauczanie języka polskiego, polskiej historii, religii oraz przekazywanie naszym dzieciom ojczystych tradycji.

Ważne jest wspieranie polskich rodziców, na których w największym stopniu spoczywa odpowiedzialność za wychowanie w polskości. Celem istnienia szkoły jest również współtworzenie polskiej wspólnoty, która ciągle zmienia się i wzrasta. W naszej szkole dzieci znajdują przyjaciół, a rodzice wsparcie nauczycieli i innych rodziców.