IMG_7188.jpg

Nauczyciele Polskiej Szkoły przy PMK

Nauczyciele Szkoły w Marly

Agnieszka Bogucka

Pochodzi z okolic Częstochowy. Z wykształcenia Nauczyciel o specjalnościach: Nauczanie początkowe klasy 1-3 oraz nauczyciel Wychowania Przedszkolnego.
W roku 2010 ukończyła Akademię Jana Długosza w Częstochowie, dział Pedagogiczny.
Pracowała w Szkole im. B.Prusa w Garnku jako wychowawca klasy i nauczyciel.
Brała udział w różnego rodzaju konkursach recytatorskich, plastycznych.
Prowadziła dodatkowe zajęcia z Unijnego Projektu z dziećmi, które mają problemy w nauce.
Od roku 2013 mieszka w Szwajcarii.