IMG_7185.jpg

Nauczyciele Polskiej Szkoły przy PMK

Nauczyciele Szkoły w Lozannie

Agata Kurenda

 

 

 

 

Agata Kurenda

Absolwentka filologii polskiej z kulturoznawstwem, która chcąc pracować z dziećmi i młodzieżą poszerzyła swoje umiejętności o kwalifikacyjne studia pedagogiczne. Ukończyła również studia doktoranckie z zakresu literaturoznawstwa i językoznawstwa na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Od 2015 roku związana z Polską Szkołą w Lozannie i w Marly. 

 

 

AgnieszkaUrbańska

 

 

 

 

Agnieszka Urbańska

 Nauczyciel języka polskiego z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka filologii polskiej specjalność nauczycielska oraz dziennikarstwa i nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W pracę w polskiej szkole w Lozannie zaangażowana od 2014 roku.