IMG_7190.jpg

Wydarzenia - Polska Szkoła przy PMK

Święto Niepodległości (1795-1918)

Co roku, 11 listopada, obchodzone jest Narodowe Święto Niepodległości. Dzień ten ustanowiono, po raz pierwszy, świętem państwowym w 1937 roku.

Jednakże w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1944) oraz w późniejszym okresie rządów komunistycznych (1945-1989), obchodzenie tego święta było zabronione.

Od 1989 roku jest ono najważniejszym świętem państwowym, które upamiętnia dzień odzyskania, po 123 latach niewoli, niepodległości przez Polskę.